SCOR Sweden Re är den ledande livåterförsäkraren i Norden som förutom traditionell återförsäkring erbjuder finansiella och solvensrelaterade lösningar. Våra erbjudanden är alltid anpassade efter kundens unika behov.
 
Med över ett sekels erfarenhet och med vår breda och gedigna branschkunskap erbjuder SCOR Sweden Re den Nordiska marknaden såväl professionell kompetens som flexibla försäkringslösningar. Som kund tar man del av denna expertkunskap; alltifrån hjälp med att utveckla konkurrenskraftiga produkter till att få stöd att fatta såväl konkurrenskraftiga som korrekta medicinska riskbedömningsbeslut.
 
I en föränderlig omvärld, med regelverk i ständig utveckling och volatila marknader, möter vi nya, mer komplexa utmaningar varje dag. Vi ser möjligheter i dessa förändringar och genom vår expertis och innovation står vi som en trygg samarbetspartner inför framtidens utmaningar.
 
Access to our Digital Solutions
Customer Portal - Solem - Prio
 
Vi är en Nordisk representant för en av världens största återförsäkrare och ingår i en global organisation med lokal närvaro över hela världen.

SCOR Sweden Re Solutions

Medicinsk Riskbedömning

SCOR Sweden Re har sedan start satsat på att bygga och stärka ett kompetenscentrum för medicinsk riskbedömning. Vi är även marknadsledare med våra två web-baserade riskbedömningsmanualer SOLEM och PRIO. Våra medicinska riskbedömmare besitter en hög kompetens inom området och arbetar nära våra kunder i såväl riskbedömningsbeslut som villkorsutformning och optimering av riskbedömningsprocesser. 

Aktuarie & Ekonomi

På SCOR Sweden Re anser vi det värdefullt att kunna avlasta våra kunder även på den aktuariella sidan. Med våra aktuariers breda och djupa kompetens hjälper och stöttar vi er i allt från prissättning och reservsättning till att ta fram underlag för rapportering av bl.a. solvens och embedded value. 

Digitala Lösningar

Att samarbeta med SCOR Sweden Re är enkelt. Vi erbjuder effektiva, lätthanterliga och säkra online lösningar för administration av återförsäkringsprogrammen. Genom vår Kundportal kan våra kunder skicka bestånd- och skadefiler helt oredigerat och få färdiga redovisningsunderlag tillbaka skräddarsydda utefter behov.

För en effektiv och säker kommunikation av bl.a. riskbedömningsärenden och skador har Kundportalen även möjlighet till en tvåvägskommunikation där kunden kan skicka såväl känsliga personuppgifter som finansiell information snabbt och säkert. Här kan man även se status på varje inskickat ärende och få en färdig återrapport från våra medicinska riskbedömmare när beslut fattats.

Vi arbetar ständigt med att förenkla och möta behoven hos våra kunder.

Utbildning

Vi anordnar utbildningsprogram, seminarier och exklusiva diskussionsforum inom aktuella ämnen, ofta med stöd av experter, specialister och forskare. 

Kontakter
Svein Børre SOLVANG
CEO 
+46 709 54 94 36
 
Henrik WERNER
Head of Sales & Marketing
+46 704 44 61 09
 
Torbjörn ÖRNSTIG
Head of Pricing & Underwriting
+46 706 73 60 90
Antje PRABEL
Marketing Actuary
+46 707 88 98 04
 
Katarina WAHLDEN
Marketing Coordinator
+46 707 99 96 85
 
Magnus JOHANSSON
Chief Actuary 
+46 762 14 73 80
 
Yvonne ETHOLÉN
Chief Medical Underwriter 
+46 707 99 96 83
 
 
Kerstin KARNOT
Operational Manager
UW Department
+46 734 44 62 84
 
 
Sofia ERNSTSSON
Senior Technical Accounting
+46 70 914 26 69