SCOR Sweden Re

En global koncern i Norden

Social Block

SCOR Sweden Re
Body
SCOR Sweden Re är den ledande livåterförsäkraren i Norden som förutom traditionell återförsäkring erbjuder finansiella och solvensrelaterade lösningar. Våra erbjudanden är alltid anpassade efter kundens unika behov.
 
Med över ett sekels erfarenhet och med vår breda och gedigna branschkunskap erbjuder SCOR Sweden Re den Nordiska marknaden såväl professionell kompetens som flexibla försäkringslösningar. Som kund tar man del av denna expertkunskap; alltifrån hjälp med att utveckla konkurrenskraftiga produkter till att få stöd att fatta såväl konkurrenskraftiga som korrekta medicinska riskbedömningsbeslut.
 
I en föränderlig omvärld, med regelverk i ständig utveckling och volatila marknader, möter vi nya, mer komplexa utmaningar varje dag. Vi ser möjligheter i dessa förändringar och genom vår expertis och innovation står vi som en trygg samarbetspartner inför framtidens utmaningar.
 
Access to our Digital Solutions
Customer Portal - Solem - Prio
 
Vi är en Nordisk representant för en av världens största återförsäkrare och ingår i en global organisation med lokal närvaro över hela världen.
Image
SCOR Sweden Re Solutions
Body

Sweden Re Website - English Version - Engelsk Version

 

Medicinsk Riskbedömning

SCOR Sweden Re har sedan start satsat på att bygga och stärka ett kompetenscentrum för medicinsk riskbedömning. Vi är även marknadsledare med våra två web-baserade riskbedömningsmanualer SOLEM och PRIO. Våra medicinska riskbedömmare besitter en hög kompetens inom området och arbetar nära våra kunder i såväl riskbedömningsbeslut som villkorsutformning och optimering av riskbedömningsprocesser. 

 

Aktuarie & Ekonomi

På SCOR Sweden Re anser vi det värdefullt att kunna avlasta våra kunder även på den aktuariella sidan. Med våra aktuariers breda och djupa kompetens hjälper och stöttar vi er i allt från prissättning och reservsättning till att ta fram underlag för rapportering av bl.a. solvens och embedded value. 

 

Digitala Lösningar

Att samarbeta med SCOR Sweden Re är enkelt. Vi erbjuder effektiva, lätthanterliga och säkra online lösningar för administration av återförsäkringsprogrammen. Genom vår Kundportal kan våra kunder skicka bestånd- och skadefiler helt oredigerat och få färdiga redovisningsunderlag tillbaka skräddarsydda utefter behov.

För en effektiv och säker kommunikation av bl.a. riskbedömningsärenden och skador har Kundportalen även möjlighet till en tvåvägskommunikation där kunden kan skicka såväl känsliga personuppgifter som finansiell information snabbt och säkert. Här kan man även se status på varje inskickat ärende och få en färdig återrapport från våra medicinska riskbedömmare när beslut fattats.

Vi arbetar ständigt med att förenkla och möta behoven hos våra kunder.

 

Utbildning

Vi anordnar utbildningsprogram, seminarier och exklusiva diskussionsforum inom aktuella ämnen, ofta med stöd av experter, specialister och forskare. 

 

Kontakter
SVEIN-BORRE-SOLVANG
Svein Børre SOLVANG

CEO 

+46 8 440 82 54

TORBJORN-ORNSTIG
Torbjörn ÖRNSTIG

Head of Pricing & Underwriting

+46 8 440 82 65

MAGNUS JOHANSSON
Magnus JOHANSSON

Chief Actuary 

+46 8 440 82 53

Katarina WAHLDEN
Katarina WAHLDEN

Key Account Manager

+46 8 440 82 77

vertical
Fredrik LANNSJO
Fredrik LANNSJÖ

Head of Marketing, Clients & Sales 

+46 8 440 82 60

Yvonne ETHOLEN
Yvonne ETHOLÉN

Chief Medical Underwriter 

+46 8 440 82 66

Kerstin KARNOT
Kerstin KARNOT

Operational Manager
UW Department

+46 8 440 82 61

Sofia ERNSTSSON
Sofia ERNSTSSON

Senior Technical Accounting

+46 8 440 82 58

vertical